Ta emot pengar PayPal thrill

PayPal mobilapp Hur begär jag en återbetalning? Du kan begära återbetalning av en slutförd betalning genom att kontakta säljaren. Be säljaren att gå till sidan 'Transaktionsuppgifter' för din transaktion och klicka på Utfärda en återbetalning. Du kan be om en återbetalning upp till dagar efter att du har betalat för varan. Så här hittar du säljarens kontaktuppgifter för att begära en återbetalning. På sidan Historik väljer du den transaktion som du vill avbryta. Ändra tidsramen om det behövs. Använd kontaktinformationen för att kontakta säljaren. Om säljaren inte samtycker till att återbetala dina pengar kan du ha möjlighet att inleda en tvist i Problemhanteringscenterom du inte har fått varan eller har fått något som inte överensstämmer med säljarens beskrivning.

Närliggande ämnen

Mig kan inte hitta pengarna som mig har fått. Var finns den? Deg som mottagits på ditt PayPal-konto placeras i ditt PayPal-saldo. Ditt PayPal-saldo visar hur mycket pengar du har gällande ditt konto i din primära valuta.

Om ditt konto

Vad är PayPal-tjänsten? PayPal gör det genomförbart för privatpersoner och företag att avsända och ta emot elektroniska pengar gällande nätet. PayPal tillhandahåller även andra finansiella tjänster och relaterade tjänster. Dessa service benämns hädanefter kollektivt som tjänsten. Ni kan använda tjänsten för att begå enstaka betalningar eller engångsbetalningar, eller odla kan du öppna ett konto hos oss, vilket gör betalningar enklare. Tillsammans ett konto kan du inte blott skicka utan även ta emot betalningar, och du får fler funktioner samt en bättre förteckning över dina betalningar. Vem tillhandahåller tjänsten? Tjänsten tillhandahålls bruten PayPal Europe S. Luxemburg B PayPal till registrerade användare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.